Spånkorgar av hyvlade furuspån av bästa kvalitet i olika storlekar och former, obehandlade.

Kvalitet de e dé de é!